top of page

פרסומים מאת שמעון אביבי

(א) 'נתיב אנשי החיל של יבש גלעד', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 86, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2014, עמ' 24-5.

יבש גלעד 2.jpg

פסל  אנשי החייל של יבש גלעד על תל צמד, נושאים את גופת שאול המלך מחומת העיר בית שאן לקבורה בעירם.

 

יוזמה ויצירת הפסל - רפי נתן. עיצוב הדמויות - אפרת נתן. מחקר הסטורי - ד"ר שמעון אביבי. צילומים - רפי נתן

מיקום

יבש גלעד 1.jpg
bottom of page