top of page

ספרים מאת שמעון אביבי

1. הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים, אריאל 142,ירושלים: אריאל, 2000, 103 עמ'.

2. טס נחושת – המדיניות הישראלית כלפי העדה הדרוזית 1967-1948, ירושלים: יד יצחק בן צבי, 2007, 430 עמ'.

ביקורות שנכתבו על הספר:

לביקורת של אורי לוברני שפורסמה ב"במט מל"מ" לחצו כאן.

לביקורת של גייזי צפריר שפורסמה ב"מעריב" לחצו כאן.

לביקורת של ד"ר רונן א. כהן שפורסמה ב"צופה" ב-16.1.2008 לחצו כאן.

לביקורת של ד"ר נעים עריידי שפורסמה בכתב העת "האומה" בגיליון 169, ספטמבר 2007, לחצו כאן.

3. הדרוזים במדינת ישראל (חוברת), עריכת קובץ הרצאות מיום עיון, גלילות: המרכז למורשת המודיעין, 2010, 50 עמ'.

4. דרוזים מעשה מרכבה, ירושלים: אריאל, 2015, 340 עמ'

לביקורת של פרופ' נחם אילן שפורסמה במוסף 'שבת' בעיתון "מקור ראשון"  בתאריך ה-3.7.2015 לחצו כאן.

לביקורת של פרופ' אייל זיסר, דיקאן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, שהתפרסמה בספר, לחצו כאן.

לביקורת של עמוס גלבוע שהתפרסמה בכתב העת 'מבט מל"מ' של המרכז למורשת המודיעין, גלילות, גיליון  73, דצמבר 2015, לחצו כאן.

להתייחסותו של עמוס גלבוע שהתפרסמה במאמרו 'ללמוד מלבנון' בעיתון 'מעריב' מ-14.7.15 לחצו כאן.

להתייחסותו של אלי שילר מהוצאת הספרים 'אריאל'  שהתפרסמה בספר 'ירושלם' (אריאל 211-210) באוגוסט 2015 לחצו כאן.

לביקורת של יוסף פרנקל שהתפרסמה בכתב העת 'הביטחון' גיליון מאי-יולי 2015, עמ' 44 לחצו כאן.

bottom of page