מאמרים מאת שמעון אביבי

מדינה וחברה

(א) 'יחסי המדינה עם אזרחיה  הדרוזים', בתוך אלי אברהמי ואלי צור (עורכים), מפנה – במה לענייני חברה, דצמבר 2003, עמ' 49-45.

(ב) 'הדרוזים כמיעוט במדינת לאום דמוקרטית', בתוך בתוך אלי אברהמי ואלי צור (עורכים), מפנה – במה לענייני חברה, דצמבר 2005, עמ' 24-19.

(ג) 'זיכרון והנצחה במסורת הדרוזים בישראל', בתוך אלי שילר וגבריאל ברקאי (עורכים), ובדמם הבוקר יעלה – זיכרון והנצחה בישראל, ירושלים: אריאל (172-171), 2005, עמ' 187- 192.

(ד) במרכז ובשוליים – הדרוזים והחברה הישראלית', בתוך ראובן גפני (עורך), עת-מול – כתב עת לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גיליון 199, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן-צבי, 2008, עמ' 47-44.

(ה) 'דרכו של המנהיג הדרוזי מרצח אביו לכנסת ישראל' (על דמותו של שיח' צאלח ח'ניפס ז"ל),  בתוך יוסי אחימאיר (עורך), האומה – במה למחשבה לאומית, תל אביב: המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי, גיליון 207, 2017, עמ' 103-94

(ו) 'שיח' לביב - אדריכל היחסים הלבביים בין יהודים לדרוזים' (על דמותו של שיח' לביב אבו רכן ז"ל), בתוך יוסי אחימאיר (עורך), האומה - במה למחשבה לאומית, תל-אביב: המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי, גיליון 211, 2018, עמ' 64-54

צבא וביטחון

(א) 'גיוס הדרוזים לצה"ל', בתוך אסנת שירן (עורכת), יהודים וערבים במאבק על ארץ-ישראל, תל-אביב: משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2006, עמ' 233 – 269.

(ב) 'לישון עם האויב' (על המסתערב יאיר הררי), בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ – כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 57, 2010, עמ' 61-58.

(ג) 'הכרה מאוחרת' (על לוחם המודיעין כאיד חסון), בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ – כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 60, 2011, עמ' 23-21.

(ד) 'מצבא ההצלה הסורי ליחידת המיעוטים בצה"ל' (סיפורו של אסמאעיל קבלאן), בתוך יוסי אחימאיר (עורך), האומה – במה למחשבה לאומית, תל אביב: המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי, גיליון 184, 2011, עמ' 104-94.

(ה) הקמת יחידת "עמיחי" בחיל המודיעין, פורסם לראשונה בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ - כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 52 , דצמבר 2008 , עמ' 26

(ו) 'מעבר לקווי האויב - סיפורו של הקצין הישראלי מחמד קאסם א-סייד אחמד', בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ - כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 74 , אפריל 2016 , עמ' 17-16.

(ז) 'הדרוזים הופכים לנשק הסודי של מלחמת העצמאות' בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ - כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 81 , יולי 2018 , עמ' 27-22.

(ח) 'הנשק הסודי של המודיעין בתקופת היישוב: העדה הדרוזית' בתוך רוני כתרי (עורך), מבט מל"מ - כתב עת לענייני מודיעין וביטחון, גיליון 82 , אוקטובר 2018 , עמ' 13-8.

התיישבות בארץ ישראל

(א) 'יישובי הדרוזים בארץ-ישראל ותהליך התיישבותם בין המאה ה-11 והמאה ה-16', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 69-68, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2007, עמ' 93-74.

(ב) 'צוואה המפיצה אור על התיישבות הדרוזים בכרמל', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 73, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2009, עמ' 176-167.

(ג)  'A will that sheds light on the Druze settlements on Mt. Carmel', in: Shimon Dar, Shallale – Ancient city of the Carmel, Oxford: Arcaeopress Publishers of British Arcaeological Reports, 2009, pp. 237-242.

(ד) 'היכן שכנה א-סאפריה?', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 90, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2016, עמ' 63-48

 

בתנ"ך ובקוראן

(א) 'קווי דמיון טקסטואליים ואחרים בין בני קיני בתנ"ך לבין המסורת הדרוזית', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 76, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2010, עמ' 91-68.

(ב) 'היכן שכנה אלאיכה?', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך 71, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2008, עמ' 64-48.

קרקעות

(א) סכסוך הקרקעות בשמורת הטבע הר מירון (1989-1984)

(ב) 'הדרוזים ומדינת ישראל: עיין ערך אדמה', בתוך יעקב מעוז (עורך), אופקים בגאוגרפיה, כרך  84, חיפה: אוניברסיטת חיפה – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, 2013, עמ' 72-56.

סיורים

(א) 'סיור בכפרי הדרוזים בכרמל ובגליל', בתוך אלי שילר וגבריאל ברקאי (עורכים), ציורי קיר בירושלים * סיור בכפרים דרוזיים, ירושלים: אריאל (179), 2007, עמ' 119-70.

המזרח התיכון

(א) סולידריות עדתית בין ריכוזי הדרוזים במזרח התיכון

(ב) 'בולים מספרים על דרוזים', בתוך אלי שילר וגבריאל ברקאי (עורכים), מחקרי ארץ ישראל, ירושלים: אריאל (198-197), 2011, עמ' 204-181.

(ג) 'מרד הדרוזים', בתוך אלי שילר (עורך), ראשית הזמן החדש בתולדות ארץ ישראל - תקופת השלטון המצרי(1840-1831), ירושלים: אריאל (209), 2015, עמ' 116-110.