top of page

(א) 'מתי הוקם המוסד?', פורסם ב'מבט מל"מ' גיליון 51, עמ' 43-40

(ב) 'סוכן הביטוח שהיה לסוכן כפול', סיפורו של אלתר לוין, פורסם ב'מבט מל"מ', גיליון 64, עמ' 14-12

(ג) 'רוטב בסלט תימני', הצנחת נשק בידי ישראל למלוכנים בתימן, פורסם ב'מבט מל"מ', גיליון 66, עמ' 13-10

(ד) 'בול פגיעה - בולים ישראליים מספרים על המודיעין', סדרת מאמרים שהתפרסמה בהמשכים בכתב העת 'מבט מל"מ' של המרכז למורשת מודיעין, גלילות, בגיליונות הבאים:

(ה) 'כשהחתן של נאצר נפל בשבי ישראל', פורסם במבט מל"מ, גיליון 77, עמ' 65​

פרסומים מאת שמעון אביבי

bottom of page